Program

9.00-10.00 - Rejestracja uczestników

10.00-10.15 - słowo wstępu od redaktora naczelnego dr inż. Andrzeja Czemplika

Prelekcja

10.15 – 10.35

Obszary bazowe koncepcji Industry 4.0 w aplikacjach magazynowych

dr inż. Mariusz Hetmańczyk

Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, ekspert EMT-SYSTEMS

Prelekcja

10.35 – 10.55

„Poradnik projektanta” – jak ocenić system monitorowania dachu?

WISENE Sp. z o. o.

Podczas prelekcji Firma WISENE®, przedstawi w skrócie kilka wybranych, najczęściej spotykanych w Polsce i na świecie metod pomiarowych. Bardziej szczegółowo zostanie omówiona technologia WISENE® Roof Monitorig System, proponowana do monitorowania elementów konstrukcji dachów w obiektach wielkopowierzchniowych. Przekaże swoją najlepszą wiedzę ekspercką w odniesieniu do omawianych metod pomiarowych przede wszystkim w odniesieniu do ich wiarygodności metrologicznej. Firma WISENE® przedstawi również dwa główne cele stosowania monitoringu dachu: 1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu we wszystkich trzech aspektach krytycznych oraz 2. Generowanie oszczędności operacyjnych, wskazując trzy podstawowe ich źródła możliwe do zrealizowania przy użyciu wiarygodnego systemu monitorowania dachu. W prezentacji zostanie wskazanych kilka kluczowych kryteriów, które pozwolą każdej osobie związanej z obiektem wielopowierzchniowym na wstępną ocenę proponowanej na rynku metody pomiarowej, z uwzględnieniem celów jakie powinny spełniać systemy monitorowania dachów.

Prelekcja

10.55 – 11.15

Budownictwo 4.0 - prawo w dobie rewolucji cyfrowej

Kamil Stolarski, Konrad Majewski,

SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

Prelekcja

11:30 - 11:50

Symulacja przegrzewania hali przemysłowej bez systemu chłodzenia - case studies

Olaf Dybiński

Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

W prezentacji poruszone zostaną kwestie uwarunkowań prawnych i norm dotyczących temperatury powietrza w pomieszczeniach, a także obowiązków pracodawcy związanych z utrzymaniem komfortu w miejscu pracy. Opisano również wpływ braku utrzymania komfortu na wydajność pracy pracowników oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W drugiej części przedstawione zostanie studium przypadku analizy energetycznej hali przemysłowej zasymulowanej w programie DesignBuilder. Pokazany zostanie rozkład temperatury w przekroju hali przemysłowej uzyskany na podstawie analizy CFD oraz rzeczywistych pomiarów, a także propozycje poprawy komfortu poprzez zastosowanie różnych metod chłodzenia wraz z kalkulacją ekonomiczną.

Prelekcja

11:50 - 12:20

Nowoczesne obliczanie konstrukcji stalowych oraz żelbetowych w oprogramowaniu firmy DLUBAL Software

mgr inż. Kamil KOZDROŃ

analityk, specjalista ds. techniczno-projektowych DLUBAL Software

Skuteczna optymalizacja konstrukcji obiektów budowlanych wymusza konieczność wykorzystywania coraz bardziej nowoczesnych metod ich projektowania. Stosowane obecnie normy do projektowania konstrukcji stalowych oraz żelbetowych, odpowiednio serie Eurokod 3 oraz Eurokod 2, dopuszczają możliwość stosowania wielu alternatywnych algorytmów dla weryfikacji odpowiednich stanów granicznych, gdzie oprócz sprawdzonych rozwiązań analitycznych, wypracowanych w oparciu o badania na skończonej liczbie przypadków. Mamy też do dyspozycji opcję opierania się na analizach typowo numerycznych. Dokładność dostępnych w tym zakresie metod jest różna, a wybór odpowiedniej i związana z tym ścieżka dalszego postępowania powinna być każdorazowo zależna od rodzaju rozważanego ustroju / elementu konstrukcyjnego. Przykładowe zastosowanie takich metod, wraz z pozostałymi, wybranymi możliwościami programu Dlubal RFEM, zostaną przedstawione w czasie prezentacji.

Prelekcja

12:20 - 12:40

Budynki energooszczędne ze szczególnym uwzględnieniem hal produkcyjnych i magazynowych

Prof. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński

Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Prezentacja obejmuje główne idee zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa oraz przykład budynku halowego, który jako pierwszy otrzymał poziom certyfikacji PLATINUM. Jest to budynek Smart Building Center zaprojektowany na założeniach nowej, pionierskiej technologii budowy obiektów przemysłowych typu SMART. Omówione też zostaną najważniejsze systemy certyfikacji ekologicznej, które występują w kraju i na świecie. Kompleks biurowo-produkcyjny w Jasinie składa się z budynku biurowego o powierzchni 2300m², hali montażowej wykonanej w konstrukcji o powierzchni 2000m² oraz drogi, place i miejsca parkingowe. Za zarządzanie i monitoring budynku odpowiada Building Management System (BMS), który w każdej sekundzie jednocześnie gromadzi i przetwarza ponad tysiąc zmiennych.

12:40 - 13:20


Przerwa obiadowa

Prelekcja

13:20 - 13:40

VIKING - oświetlenie miejsca pracy, sprawdzone w trudnych warunkach zewnętrznych

VIKING workplace lighting

Oświetlenie VIKING zostało stworzone do pracy w najbardziej niekorzystnych warunkach zewnętrznych. Już prawie 20 lat temu oświetlenie Viking powstało, aby sprostać wymaganiom straży pożarnej. Idea projektantów była taka, aby dostarczyć strażakom oświetlenie lekkie, a jednocześnie trwałe. Dodatkową cechą charakterystyczną oświetlenia jest niska emisja ciepła, która jest istotna przy długiej pracy. Oświetlenie VIKING jest popularne w Skandynawii, gdyż skutecznie działa w temperaturach otoczenia osiągających nawet -30°C. Jako oświetlenie namiotowe jest używane w miejscach, gdzie temperatura otoczenia osiąga do +50°C. Z biegiem czasu Oświetlenia VIKING zaczęły używać również inne służb ratownicze, lotnictwo, wojsko i wszyscy, ci którzy chcą pracować z niezawodnym sprzętem. Są chętnie używane na budowach, wewnątrz i na zewnątrz, do remontów i napraw. W warsztatach używają ich technicy, bo lampy VIKING dają światło, które pozwala na łatwe odróżnienie przedmiotu od tła.

Prelekcja

13:40 - 14:10

BIM w procesie inwestycyjnym - od koncepcji po zarządzanie

Arkadiusz Leśko

BIM Solutions Engineer, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Referat „BIM w procesie inwestycyjnym – od koncepcji po zarządzanie” przybliży słuchaczowi zagadnienia związane z tematyką BIM w kontekście prowadzenia procesu inwestycyjnego. Oprócz podstawowych pojęć, przedstawiona zostanie analiza cyklu inwestycyjnego prowadzonego w sposób tradycyjny oraz przy pomocy technologii BIM w kontekście nowoczesnych technologii. Omówione zostaną również praktyczne zastosowanie BIM w fazach: koncepcyjnej, projektowej, wykonawczej oraz użytkowania obiektu. Liczne przykłady z rynku polskiego – zarówno prywatnego jak i publicznego, pozwolą na zilustrowanie omawianych zagadnień. Całość referatu opatrzona jest licznymi przypisami oraz odnośnikami, które pozwalają na samodzielne dokształcanie się z zakresu tematyki BIM.

14:10 - 14:25


Analiza MES i wymiarowanie konstrukcji w duchu BIM na przykładzie programu Advance Design

Kamil Dziedzic

Technical Support Team Engineer | GRAITEC

14:25 - 14:40


Przerwa kawowa

Prelekcja

14:40 - 15:00

Oprogramowanie BIM w procesie budowlanym na przykładzie Tekla Structures i Trimble Connect

CONSTRUSOFT sp. z o.o.

Prezentacja o najnowszych trendach na rynku przemysłu budowlanego w zakresie oprogramowania, z których korzystają inżynierowie na całym świecie. W trakcie spotkania zostaną poruszone tematy związane z całym procesem realizacji inwestycji i integracją wszystkich branż począwszy od projektu poprzez produkcję oraz zarządzanie pracami na placu budowy.

Prelekcja

15:00 - 15:20

Jak wielokryterialna certyfikacja budynków oszczędza zasoby i energię?

Alina Grzelczak, Janusz Mizerny

eksperci Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC | Sweco Consulting Sp. z o.o.

W dzisiejszych czasach użytkowanie budynków wiąże się z wykorzystywaniem wielu zasobów (materiałów konstrukcyjnych, energii, wody), zarówno na etapie planowania i budowy inwestycji, jak i w trakcie użytkowania. Co więcej, w skali globalnej, budynki odpowiadają za ok. 40% zużycia energii. Narzędziami, które pomagają uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia budynku są systemy wielokryterialnej certyfikacji (BREEAM, LEED). Istniejące wdrożenia udowadniają, że skuteczne zoptymalizowanie budynku może m.in. skutkować nawet 35% zmniejszeniem zapotrzebowania na energię i o 80% niższym zużyciem wody.

Prelekcja

15:20 - 15:35


Zastosowanie BIM przy projektowaniu i budowie magazynów 4.0

Aleksander Szerner, Dagmara Kowalik

AEC Design

Prelekcja

15:35 - 15:45


Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów uczestnictwa

Swoją wiedzą podzielą się m.in.:

Miejsce

Konferencja odbędzie się w Hotelu Andersia****.

Adres

HOTEL ANDERSIA****
Plac Andersa 3,
61-894, Poznań

Więcej informacji

CENA UCZESTNICTWA

100 zł*

    W cenie

  • Pełne uczestnictwo w konferencji
  • Obiad oraz przerwy kawowe
  • Poradnik BUDUJEMY HALE 2019
  • Bezpłatna półroczna prenumerata Nowoczesnych Hal
  • Dostęp do prezentacji
  • Pakiet materiałów konferencyjnych
  • Certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu

  • *Cena brutto
Zapisz się teraz


ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ!

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wypełnij poniższy formularz.


Treść regulaminu jest dostępna tutaj (kliknij!)MASZ DODATKOWE PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Redakcja czasopisma
Nowoczesne HaleWspółpraca marketingowa

Współpraca marketingowaPartnerzy konferencji

Patroni konferencji
Nowoczesne Hale


Specjalistyczny kwartalnik skierowany do inwestorów, projektantów, jak również osób odpowiedzialnych za budowę i wyposażenie hal oraz budynków przemysłowych.


Dowiedz się więcej →

Budujemy Hale. Poradnik inwestora i projektanta.

Publikacja z praktycznymi wskazówkami oraz poradami dla inwestorów oraz projektantów. Wydanie jest bezpłatne, dostępne na stronie budujemyhale.comDowiedz się więcej →

BUDMA 2019


Zapraszamy również na nasze stoisko na targach BUDMA 2019!


Dowiedz się więcej →